Våra systerbolag

av jan 4, 2024

RealProIT

RealProIT förstår vikten av produktionsnära IT och det värde det skapar för era verksamheter. 
Vi erbjuder en bred palett av tjänster inklusive hjälp vid upphandling eller införande av nya funktioner, system och produktionsutrustningar.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer med förvaltning av befintliga MES, WMS och andra typer av produktionsnära IT-system. Vi bygger även special anpassade integrationer och Middleware för att brygga eventuella glapp vid införande av ny utrustning eller system

RealTest

RealTest är ett ingenjörsbolag som erbjuder kvalificerade tjänster och helhetsåtaganden inom Test- och mätsystem, Inbyggda system, Produktutveckling, Systemutveckling, Kvalitetssäkring och Förvaltning

Tack vare att deras konsulter besitter djup kompetens inom sina specialistområden kan de avlasta och förstärka sina kunders utvecklingsprojekt. Deras bredd gör att de kan ta många olika roller. Ibland anlitas den för att gå in och ta en aktiv roll när ett företag ställs inför svåra tekniska utmaningar, men RealTest kan också vara en trygg parter när ett företag vill lägg ut delar av sin verksamhet, behöver spetskompetens i ett produktutvecklingsprojekt eller för en proaktiv förvaltning.

RealTrack Engineering

RealTrack Engineering är din pålitliga partner inom spårbundna fordon. Med hjälp av deras engagerade team av fordonsingenjörer och deras gedigna erfarenhet inom tågbranschen levererar de högkvalitativa lösningar för spårbunden transport.

RealTrack Engineering sätter säkerheten i tågbranschen främst, och kan hjälpa er implementera noggrann övervakning och vet vad som krävs för en trygg och säker transportmiljö.

Teknologisk Förnyelse: RealTrack har expertis inom hantering av obsolescens för spårbundna fordon, vilket garanterar att dina tillgångar förblir relevanta och hållbara över tid.

 

RealProgress

RealProgress arbetar med högkvalitativ projektledning och interimlösningar på chefsnivå. Företaget har en stark kultur som betonar vikten av att vara lyhörda och flexibla, för att leverera resultat som inspirerar både kunder och kollegor. 

RealProgress har en proaktiv inställning till projektledning, vilket innebär att vi aktivt söker efter lösningar och identifierar potentiella problem innan de uppstår.

Med vår breda kompetens kan vi hjälpa till med att starta upp projekt och driva dem i mål, vi kan bidra med idéer och kompetens under en utvecklingsfas och få ny fart i projekt som stannat av eller tappat tempo. 

Västerås

Pilgatan 8c,
721 30 Västerås

Tel: 021-129601
info@realtracktechnician.se

Stockholm

Sundbybergs Torg 1
172 67 Sundbyberg

Tel: 021-129601
info@realtracktechnician.se

Örebro

Rudbecksgatan 7
702 11 Örebro

Tel: 021-129601
info@realtracktechnician.se

En del av Real Cognit Group